Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Terénna sociálna práca

Všeobecné informácie

Obec Uhorské realizuje projekt "Terénna sociálna práca" od roku 2012.

Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach I.  sa začal realizovať od 1. marca 2016 v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Trvanie projektu do júna 2019. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ !!!

www.tsp.gov.sk
 

terenna_soc_praca_loga.png

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci Uhorské je poskytnúť odbornú pomoc a základné poradenstvo všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť riešenie svojho sociálneho problému.   
 

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Katarína Kuljačeková     

Terénny pracovník: Klaudia Starove                                                 

Adresa: Uhorské č.8, 985 25

Tel.: 0907440970                    

E-mail: tspuhorske@gmail.com
 

Aktivity TSP  

  • Poradenstvo a pomoc v oblasti zamestnania  - písanie žiadostí, životopisov, motivačné listy, vyhľadávanie vhodných pracovných ponúk, príprava na pracovný pohovor
  • Poradenstvo a pomoc v oblasti zdravia -  sprevádzanie na lekárske vyšetrenia, komunikácia s lekármi a pod.
  • Poradenstvo a pomoc v oblasti vzdelávania – napr .povinná školská dochádzka, spolupráca so školou a pod.
  • Poradenstvo a pomoc v oblasti financií – poradenstvo pri hospodárení s rodinným rozpočtom, vedenia klientov k finančnej gramotnosti, poradenstvo pri zostavení a plnení splátkového kalendára
  • Poradenstvo a pomoc v oblasti sociálnych služieb – odkázanosť klienta na sociálne služby, napr. Zariadenie pre seniorov, Opatrovateľská služba a pod.

 

  1. Pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí : napr. žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, príspevky na bývanie, prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, žiadosť o dávku v nezamestnanosti, kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, , žiadosti o invalidný dôchodok,  žiadosť o splátková kalendár, žiadosť o odpustenie súdnych trov, Pomoc pri spísaní návrhov, čestných prehlásení, splnomocnení:   napr. návrh na náhradné výživné pre maloleté deti, návrh na zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.
  2. Sprevádzanie klienta  pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého zdravotného stavu,  neschopnosti vybavovať úradné záležitosti,  komunikačná bariéra
  3. Individuálna práca s klientom prípadne s jeho rodinou pri riešení osobných problémoch, krízovej intervencie
  4. Preventívne aktivity s deťmi a mládežou – tvorivé dielne, zážitkové aktivity, náučné aktivity a pod.
  5. Spolupráca s inštitúciami – Obecný úrad, Základná škola, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Policajný zbor SR, Súdy, Detský domov, Zariadenie sociálnych služieb, Advokátske kancelárie, Exekútorský úrad, a pod.


TSP na základe vykonaných intervencií s klientmi vedú spisovú dokumentáciu, vypracúvajú mesačné a záverečné správy o svojej činnosti.


 

Voľby prezidenta SR 2019

Oznamy priamo do mobilu

Miestna akčná skupina HORNOHRAD

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka